Licznik odwiedziń: 806324

Jesteśmy na Facebooku

Urząd Miasta Bytów

Starostwo Powiatowe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Fundacja Orange

Program Rozwoju Bibliotek

ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie

Projekty

Pracownia Orange

Pracownie Orange to program społeczny, w ramach, którego Fundacja Orange zakłada i pomaga prowadzić multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań. Wszystko po to, aby równoważyć szansę mniejszych miast i wsi w starciu z większymi ośrodkami, gdzie dostęp – na przykład – do szybkiego Internetu, czy światłowodu jest znacznie bardziej powszechny.

 

Spośród setek nadesłanych pomysłów, projekt zgłoszony przez Bibliotekę Miejską w Bytowie znalazł się wśród 64 najlepszych. W kolejnym etapie decydujący był plebiscyt internautów. Od 4 października 2017 roku wszystkie miejscowości z ogromnym zaangażowaniem rywalizowały o głosy. Głosować można było 1 raz dziennie do 20 października.

Po ponad 2,5 tygodniowym głosowaniu projekt Biblioteki Miejskiej w Bytowie znalazł się wśród 26 laureatów. Uzyskał 20 353 głosy i tym sposobem zajął pierwsze miejsce w województwie pomorskim i całej Polsce.

 

Fundacja Orange wyposażyła Pracownię w Bibliotece Miejskiej w bezpłatny dostęp do Internetu, meble i nowoczesny sprzęt multimedialny o łącznej wartości 30 000 zł: komputery, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne oraz konsolę PlayStation 4 z zestawem gier. Ponadto liderzy zwycięskich Grup przez dwa lata będą aktywnie wspierani przez Fundację w realizowaniu swoich pomysłów na zajęcia dla wszystkich mieszkańców swojej okolicy. Zgodnie z założeniami programowymi Pracownia Orange w Bytowie będzie służyła wszystkim mieszkańcom bez względu na wiek, płeć, zawód oraz status społeczny. Grupa Inicjatywna planuje działania na rzecz upowszechnienia cyfryzacji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Działania będą nie tylko zachęcały do korzystania z nowych technologii, ale także będą działaniami na rzecz bezpieczeństwa i odpowiedzialności za udostępnianie informacji w Sieci. Każde zaplanowane działanie, inicjatywa będzie krokiem ku budowaniu odpowiedzialnego społeczeństwa informacyjnego. Bytowska Pracownia będzie miejscem spotkań, rozwoju pasji, kursów, warsztatów, tradycji lokalnych.  Nowoczesnym interdyscyplinarnym centrum edukacji, kreacji i rozrywki. Będzie lokalnym centrum informacyjno-kulturalnym.

 

Czas realizacji: styczeń 2018 - obecnie

Autor wniosku: Jacek Prądziński

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

 

Biblioteka Miejska w Bytowie, jak co roku, wysłała wniosek o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych i otrzymała w 2014 r. na ten cel 13 900 zł. Zakup nowych książek zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programy Rozwoju Czytelnictwa.

Akademia Orange dla bibliotek

 

Fundacja Orange zainaugurowała program „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.


Biblioteka Miejska w Bytowie w 2010 roku wzięła po raz pierwszy udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek" i wykorzystała dotację z Fundacji na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego (laptop, projektor, ekran projekcyjny, mebel prezentacyjny oraz cyfrowy aparat fotograficzny), który jest wykorzystywany w pracy codziennej oraz podczas organizowania różnorodnych szkoleń.

 

W 2011 roku Biblioteka ponownie skorzystała z dotacji Fundacji i przeznaczyła ją na wydatki związane z udostępnianiem Internetu w placówce, gdyż głównym celem darowizny było zapewnienie użytkownikom Biblioteki dostępu do łączy internetowych, zarówno w placówce głównej, jak i filii. W celu zwiększenia wykorzystywania Internetu, zorganizowano szkolenia, skierowane do osób po 50 roku życia, które nie miały wcześniej do czynienia z komputerem, a chciały stać się użytkownikami sieci. Szkolenia odbywały się pod hasłem "Nadążamy" i miały charakter warsztatowy.

 

W latach 2012 - 2014 Biblioteka ponownie pozyskała dofinansowanie z Fundacji, które zostało spożytkowane tak samo jak w roku 2011, czyli na zapewnienie użytkownikom darmowego dostępu do Internetu.

Warsztaty komputerowe

Warsztaty komputerowe "Nadążamy" 2011 r.

Warsztaty komputerowe

Warsztaty komputerowe "Nadążamy" 2011 r.

Warsztaty komputerowe

Warsztaty komputerowe "Nadążamy" 2011 r.

Szkolenie z zakresu elektronicznych baz danych dla bibliotekarzy Powiatu Bytowskiego z dn. 9.11.2010 r.

Szkolenie z zakresu elektronicznych baz danych dla bibliotekarzy Powiatu Bytowskiego z dn. 9.11.2010 r.

Szkolenie z zakresu elektronicznych baz danych dla bibliotekarzy Powiatu Bytowskiego z dn. 9.11.2010 r.

Szkolenie z zakresu elektronicznych baz danych dla bibliotekarzy Powiatu Bytowskiego z dn. 9.11.2010 r.

Na szkoleniu wykorzystano sprzęt zakupiony z dotacji Fundacji Orange

Na szkoleniu wykorzystano sprzęt zakupiony z dotacji Fundacji Orange

Biblioteka na to czeka

 

Instytut Pamięci Narodowej wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oraz bibliotekami wojewódzkimi uruchomił projekt „Biblioteka na to czeka”, wspierający czytelnictwo i biblioteki publiczne książkami o tematyce historycznej. Dotychczas odbyły się dwie edycje tego projektu, w obu wzięła udział Biblioteka Miejska w Bytowie, wzbogacając swój księgozbiór o 40 tytułów. Druga edycja rozpoczęła się 23 kwietnia 2013 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, a zakończyła się 31 sierpnia 2013 r. Podczas trwania obu edycji na stronie internetowej IPN została zamieszczona aplikacja, przez którą każda biblioteka publiczna mogła bezpłatnie zamówić wybrany przez siebie pakiet 20 publikacji.


Partnerzy projektu:
Instytut Pamięci Narodowej – wydawca i organizator projektu
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – udostępnianie własnych kanałów informacyjnych do przekazania szczegółów projektu oraz zamieszczanie informacji w wydawanych przez siebie czasopismach branżowych
Biblioteki Wojewódzkie – punkty odbioru przygotowanych przez IPN paczek z publikacjami

Biblioteka na to czeka

Biblioteka na to czeka

Małe Projekty

W dobie komputeryzacji i wszechobecnego Internetu konieczne jest dostosowanie pracy Biblioteki do możliwości i oczekiwań użytkowników oraz jak najszybsze wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych. Nasze zadanie to propagowanie modelu biblioteki jako centrum informacji. Aby Biblioteka Miejska w Bytowie mogła funkcjonować w stopniu zadawalającym naszych czytelników, musimy spełniać konkretne wymagania z ich strony. Jednym z nich jest łatwy i sprawny dostęp do sieci informacji.

11. stycznia 2012 roku Biblioteka Miejska w Bytowie podpisała z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

Operacja nosiła nazwę „Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Biblioteki Miejskiej w Bytowie” i kosztowała 22 194,20 zł, z czego dofinansowanie z zakresu małych projektów wyniosło 12 653,78 zł, a reszta pochodziła z dotacji z budżetu Gminy Bytów.

Pieniądze z przyznanej dotacji wykorzystano na utworzenie 10 nowych stanowisk komputerowych w Czytelni Oddziału dla Czytelników Dorosłych Biblioteki Miejskiej w Bytowie.

Głównym celem programu było zapewnienie jak najszerszej grupie użytkowników łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do stanowisk komputerowych i Internetu. Wyposażenie bibliotek publicznych, szczególnie takich jak nasza, czyli zlokalizowanych w małych miejscowościach, w tzw. czytelnie internetowe, daje szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej oraz na przywrócenie ich pierwotnej, oświeceniowej roli, jaką jest  wykreowanie miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem. Dzięki temu, iż zapewnimy tysiącom nowych użytkowników możliwość korzystania z zasobów edukacyjnych Internetu, przyczyniamy się w znacznym stopniu do wyrównywania szans obywateli w dostępie do wiedzy.

Celem dodatkowym operacji było zrealizowanie szeregu szkoleń komputerowych o charakterze edukacyjnym , z zakresu elektronicznych baz danych i katalogów centralnych (takich jak Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny), dostępnych przez Internet. Szkolenia były adresowane do wszystkich chętnych, a szczególnie do maturzystów.

Na szkoleniu można było:

- zapoznać się z faktem istnienia nowoczesnych katalogów bibliotecznych - katalogów elektronicznych, dostępnych poprzez Internet ( w tym z katalogiem Biblioteki Miejskiej w Bytowie)

- dowiedzieć się, iż biblioteki w danym regionie kraju łączą się w sieci i przez wspólne portale Internetowe, udostępniają w jednym miejscu w Internecie swoje bazy danych (na przykładzie Pomorskiej Sieci Informacji Regionalnej, której partneruje Biblioteka Miejska w Bytowie)

- zapoznać się z NUKAT - Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym, który jest tworem o zasięgu ogólnokrajowym. NUKAT to katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu (np. książki) jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych. We współkatalogowaniu w NUKAT uczestniczy ponad 1100 bibliotekarzy z 81 bibliotek. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki haseł wzorcowych. Zadaniem Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego jest, między innymi, dostarczenie informacji o dokumentach, w tym książkach i miejscu ich przechowywania. Uczestnicy szkolenia nauczą się wyszukiwać potrzebne tytuły w NUKAT, odnajdywać w jakiej bibliotece w kraju poszukiwana książka się znajduje i korzystać z NUKAT jako wzorca do sporządzania opisu bibliograficznego, niezbędnego podczas sporządzania prezentacji maturalnych.

Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo młodzieży w szkoleniach przyniosło ogromne korzyści, nie tylko na potrzeby matury (po szkoleniu nie mieli problemu ze sporządzeniem bibliografii do prezentacji maturalnych), ale i w dalszym procesie kształcenia ułatwi młodym ludziom szybkie dotarcie do szukanych publikacji i zniweluje różnicę, jaka istnieje między studentami z wielkich miast, a małych miasteczek i wsi.

Szkolenie z dnia 11.05.2012 r.

Szkolenie z dnia 11.05.2012 r.

Szkolenie z dnia 11.05.2012 r.

Szkolenie z dnia 11.05.2012 r.

Szkolenie z dnia 7.05.2012 r.

Szkolenie z dnia 7.05.2012 r.

Szkolenie z dnia 7.05.2012 r.

Szkolenie z dnia 7.05.2012 r.

Szkolenie z dnia 27.03.2012 r.

Szkolenie z dnia 27.03.2012 r.

Szkolenie z dnia 26.03.2012 r.

Szkolenie z dnia 26.03.2012 r.

Szkolenie z dnia 24.02.2012 r.

Szkolenie z dnia 24.02.2012 r.

Szkolenie z dnia 24.02.2012 r.

Szkolenie z dnia 24.02.2012 r.

Szkolenie z dnia 24.02.2012 r.

Szkolenie z dnia 24.02.2012 r.

"Mamo, tato, zabierz mnie do biblioteki"

W ramach Funduszu Partnerskiego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku otrzymała środki w wysokości 256 tys. zł na realizację projektu pod nazwą „Mamo, tato, zabierz mnie do biblioteki”.


Przedmiotem projektu jest wymiana najlepszych praktyk i przekazanie know-how w zakresie popularyzacji książki i czytelnictwa wśród dzieci do 7 lat pomiędzy bibliotekarzami z Polski, a bibliotekarzami ze Szwajcarii. Projekt realizowany będzie w okresie kwiecień 2012 - marzec 2013.


Biblioteka Miejska w Bytowie jest partnerem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku w realizacji przedsięwzięcia. Swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu działań adresowanych do najmłodszych czytelników dzieliliśmy się z bibliotekarzami ze Szwajcarii. Majowa wizyta w Polsce grupy bibliotekarzy szwajcarskich (20-26.05.2012), miała na celu prezentację konkretnych rozwiązań funkcjonujących w bibliotekach publicznych regionu Pomorza. Bibliotekę Miejską w Bytowie goście odwiedzili 24.05.2012 r.


Kolejnym etapem projektu jest wyjazd studyjny bibliotekarzy z woj. pomorskiego do bibliotek różnych szczebli w Szwajcarii  (16-24.06.2012), podczas którego będzie możliwość poznania konkretnych rozwiązań funkcjonujących w szwajcarskich placówkach związanych z pracą z najmłodszymi czytelnikami i specyfikę pracy w bibliotekach różnych szczebli w regionie Suisse Romande (sieć bibliotek Valezjańskich w Sion, biblioteki fryburskie realizujące działania p.n. "Ne pour lire", biblioteki w Versoix, Epalignes, Lozannie; stowarzyszenie AROLE). Bibliotekę Miejską w Bytowie podczas wizyty w Szwajcarii będzie reprezentować pracownica Oddziału dla Dzieci – Joanna Czerkas.


Celem obu wizyt jest wymiana doświadczeń zawodowych, zapoznanie się z działalnością placówek, sposobami ich promowania oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej.

Wizyta gości ze Szwajcarii 24.05.2012 r.

Wizyta gości ze Szwajcarii 24.05.2012 r.

Wizyta gości ze Szwajcarii 24.05.2012 r.

Wizyta gości ze Szwajcarii 24.05.2012 r.

Małe Projekty

25 października 2011 roku Biblioteka Miejska w Bytowie podpisała z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

Operacja nosiła nazwę „Zakup oprogramowania, urządzenia i sprzętu komputerowego, wyposażającego 10 stanowisk komputerowych w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Bytowie” i kosztowała 23 323,20 zł, z czego dofinansowanie z zakresu małych projektów wyniosło 13 296,29 zł, a reszta pochodziła z dotacji z budżetu Gminy Bytów.

Operacja zakładała, oprócz zakupu sprzętu (wielofunkcyjnej drukarki) i utworzenia 10 nowych stanowisk komputerowych w Oddziale dla Dzieci, organizację cyklu 5 spotkań edukacyjnych dla młodych czytelników. Na spotkaniach można było zapoznać się z możliwościami pozyskiwania informacji z Internetu oraz poznać podstawowe zasady poruszania się w programie Microsoft Word, a wszystko z wykorzystaniem nowych komputerów.

Zakupione w ramach operacji komputery zostały podłączone do Internetu i są bezpłatnie udostępniane czytelnikom Oddziału dla Dzieci Biblioteki Miejskiej w Bytowie.

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Spotkanie edukacyjne w Oddziale dla Dzieci

Program Rozwoju Bibliotek


Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.


Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013.

 

Biblioteka Miejska w Bytowie przystąpiła do II tury Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Partnerska, wraz z Biblioteką Publiczną Gminy Tuchomie oraz Biblioteką w Studzienicach. W tej rundzie Biblioteka Wiodącą w naszym powiecie została Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo.

Podstawowym celem Programu Rozwoju Bibliotek w obszarze technologicznym jest zwiększanie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na wsi i w małych miastach. Biblioteki otrzymują zróżnicowane zestawy sprzętu, w zależności od dotychczasowych zasobów biblioteki, jej roli w Programie, a także statusu formalno-prawnego. Rodzaj i liczba dostarczanego sprzętu są uzależnione od tego, czy biblioteka posiada już komputery do użytku publicznego, czy jest biblioteką gminną czy filią oraz czy pełni w Programie rolę Biblioteki Wiodącej czy Partnerskiej.

Biblioteka Miejska w Bytowie otrzymała nowoczesny sprzęt, który zamontowano w Filii nr 1 Biblioteki (w Bytowie na ulicy Zwycięstwa 1): zestaw komputerowy wraz z głośnikami, mikrofonem, słuchawkami i kamerą internetową, urządzenie wielofunkcyjne (ksero-drukarka-skaner) oraz cyfrowy aparat fotograficzny.

W ramach uczestnictwa w programie opracowany zostanie wieloletni plan rozwoju bibliotek. Ponadto pracownicy wezmą udział we wielu szkoleniach: warsztatach planowania rozwoju biblioteki, szkoleniach specjalistycznych, szkoleniach informacyjnych.
Inicjatorom Programu Rozwoju Bibliotek zależy, aby biblioteki publiczne w Polsce aktywnie odpowiadały na zmieniające się potrzeby mieszkańców oraz były nowoczesnymi instytucjami. System szkoleniowy w Programie koncentruje się na podnoszeniu kompetencji bibliotekarek i bibliotekarzy i zadbaniu o to, by nowe umiejętności, wykorzystali z pożytkiem dla swojej lokalnej społeczności.

Szkolenie w ramach II rundy PRB z dnia 17-18.11.2011 r.

Szkolenie w ramach II rundy PRB z dnia 17-18.11.2011 r.

Szkolenie w ramach II rundy PRB z dnia 17-18.11.2011 r.

Szkolenie w ramach II rundy PRB z dnia 17-18.11.2011 r.

Szkolenie w ramach II rundy PRB z dnia 17-18.11.2011 r.

Szkolenie w ramach II rundy PRB z dnia 17-18.11.2011 r.

Infrastruktura Kultury MKIDN

W 2010 roku Biblioteka Miejska złożyła wniosek do programu Infrastruktura Kultury Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego. Aplikacja została rozpatrzona pozytywnie i placówka uzyskała dofinansowanie w wysokości 30.000 zł na remont i modernizację. Cała inwestycja wyniosła ponad 44.000 zł. Reszta funduszy pochodziła z Urzędu Miejskiego w Bytowie i środków własnych Biblioteki.


W ramach przyznanych środków finansowych wykonano następujące prace:

- cyklinowanie podłóg, renowację drzwi, boazeri oraz schodów w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz Czytelni w Oddziale dla Czytelników Dorosłych
- remont łazienki w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
- modernizacja Sali Bajek i zakup mebli dziecięcych do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży
- zakup 55 krzeseł składanych
- wymiana drzwi i podłóg w Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej

 

Sala Bajek po remoncie

Sala Bajek po remoncie

Sala Bajek przed remontem

Sala Bajek przed remontem

Nowa łazienka w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży

Nowa łazienka w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży

Filia przed remontem

Filia przed remontem

Filia po remoncie

Filia po remoncie

Filia przed remontem

Filia przed remontem

Filia po remoncie

Filia po remoncie

Filia przed remontem

Filia przed remontem

Filia po remoncie

Filia po remoncie

Wróć Do góry
Copyright © 2010 Biblioteka Miejska w Bytowie | Created & Designed by KamilKarm
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem.