Licznik odwiedziń: 2324154

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Jesteśmy na Facebooku

Nasz Instagram

Urząd Miasta Bytów

Starostwo Powiatowe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Fundacja Orange

Program Rozwoju Bibliotek

ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie

Historia Biblioteki

Początki były trudne...  Rok 1945 przyniósł wyzwolenie Ziemi Bytowskiej, lecz zastano tu  zupełną ruinę kulturalną i gospodarczą. Bytów został zniszczony w czasie działań wojennych w kilkudziesięciu procentach. Brakowało polskiej książki. Trzeba było zaczynać wszystko od podstaw.

 

Wraz z wyzwoleniem Polski, nastąpił początek rozwoju placówek oświatowych, wśród nich także bibliotek. Miały one do spełnienia bardzo ważne zadania, o których jest mowa w „ Dekrecie o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” z dnia 17. kwietnia 1946 roku, wydanym przez Krajową Radę Narodową:  „Biblioteki powszechne służą czytelnictwu w najwyższym zakresie wychowania społecznego, kształceniu ogólnemu, zawodowemu oraz kulturalnej rozrywce wszystkich obywateli”.

 

W reakcji na Dekret powołano w Bytowie, w maju 1946 roku, Powiatową Centralę Biblioteczną. Centrala mieściła się w gmach siedziby Powiatowej Rady Narodowej, zajmując trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 78 m2. Powiatowa Centrala Biblioteczna nie prowadziła bezpośrednio wypożyczeń czytelnikom. Jej zadaniem było organizowanie punktów bibliotecznych i przygotowywanie dla nich kompletów książek, oraz szkolenie kadry bibliotecznej dla mających wkrótce powstać bibliotek gminnych.

 

17. listopada 1947 roku Centralna Zbiornica Książek Ministerstwa Oświaty przysłała pierwsze książki, z pismem do Zarządu Miejskiego w Bytowie, w którym m.in. czytamy:  „Centralna Zbiornica Książek Ministerstwa Oświaty zawiadamia, że  wysyła za pobraniem pocztowym po 150 zł od paczki, pierwszą partię książek w liczbie 69. Książki przydzielone z Rady Państwa dla Biblioteki Miejskiej.” Wykaz obejmował  głównie dzieła klasyki literatury polskiej. Na pierwszy księgozbiór biblioteki składały się dodatkowo dary ofiarowane przez mieszkańców Bytowa.

To wszystko stanowiło zaczątek Biblioteki Miejskiej w Bytowie, która mieściła się wtedy w lokalu Miejskiej Rady Narodowej, zajmując jedno pomieszczenie z wyposażeniem: trzy szafy, dwa regały, jeden stół, para krzeseł.

Rejestracja Biblioteki Miejskiej w Inspektoracie Oświaty nastąpiła 19. lutego 1948 roku, ale uroczyste otwarcie jej dla czytelników nastąpiło w maju 1948 roku. Początkowo była otwarta dwa razy w tygodniu po dwie godziny, a prowadziła ją społecznie pracownica Zarządu Miejskiego – pani Stanisława Jelonek. Księgozbiór stanowiło 500 książek z Biblioteki Powiatowej, 50 książek przesłanych przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie i 69 książek z Centralnej Zbiornicy Książek.

 

W pierwszym roku działalności Biblioteka zarejestrowała 100 czytelników. W 1950 roku przy bibliotece powstał Miejski Komitet Biblioteczny, który zajmował się sprawami biblioteki, przyznawał przodującym czytelnikom nagrody, jak również dbał o sprzęt dla biblioteki. W tym samym roku przyznano bibliotece jeden etat, na który przeszła pani Stanisława Jelonek, oraz przeniesiono bibliotekę do Powiatowego Domu Kultury. Lokal składał się z trzech pomieszczeń. Ministerstwo Kultury i Sztuki pismem z dnia 16. lipca 1954 roku nakazało połączyć wojewódzkie i powiatowe biblioteki z miejskimi. Placówka w Bytowie otrzymała nową nazwę : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bytowie, z siedzibą w Powiatowym Domu Kultury przy ulicy Wojska Polskiego. 1 października 1958 roku Wanda Kropidłowska objęła stanowisko kierowniczki biblioteki i piastowała je do 1 września 1961 roku. W tym samym czasie pani Barbara Wańkowska pracowała w PiMBP na stanowisku instruktorki, a od września 1961 roku przejęła po pani Kropidłowskiej stanowisko kierowniczki placówki. Następnie do 30 września 1987 roku Barbara Wańkowska pełniła funkcję dyrektorki Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bytowie.

 

Dzięki staraniom pani dyrektor Barbary Wańkowskiej, w 1974 roku nastąpiła zmiana w sytuacji lokalowej Biblioteki, gdyż oddano na potrzeby placówki wschodnie skrzydło odremontowanego zamku, uzyskując ok. 900 m2 powierzchni użytkowej podczas gdy poprzedni lokal wynosił 129 m2. Nowe pomieszczenia w zamku otworzyły nowe, wspaniałe czasy dla bytowskiej biblioteki. Z małych, ponurych pomieszczeń wprowadziliśmy się do przestronnych, utrzymanych w zabytkowym stylu przestrzeni. Uzyskanie takiej powierzchni pozwoliło na rozbudowę działów w bibliotece. Stworzono bardzo dobre warunki do pracy z dziećmi. Powstała wypożyczalnia dla dzieci, czytelnia i pokój bajek. W dziale dla czytelników dorosłych wyodrębniono czytelnię i wypożyczalnię. Znalazły się tu również pomieszczenia dla innej działalności biblioteki – dział gromadzenia i opracowania zbiorów, dział instrukcyjno-metodyczny, magazyn, pomieszczenia gospodarcze i sanitarne.

Lata 70-te były bardzo korzystne dla rozwoju placówki. Nowe pomieszczenia, nowe, bogate wyposażenie, wysokie dotacje na zakup książek sprzyjały również rozwojowi czytelnictwa.

 

W 1975 roku nastąpiło połączenie Urzędu Gminy z Urzędem Miejskim, przez co zmieniła się struktura biblioteki, która stała się Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Bytów.

 

W 1982 roku otwarto Filię biblioteczną na nowym, dynamicznie rozbudowującym się osiedlu przy ulicy Zwycięstwa.

 

1. października 1987 roku powołano nowego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytowie, a został nim Mieczysław Grabaszewski i pełnił tę funkcję do 30 kwietnia 1997 roku.

 

Lata 1989-1995 przynoszą w całym kraju ogromne zmiany, które odczuwano również w Bibliotece. Z przyczyn ekonomicznych zlikwidowano Filię w Pomysku Wielkim, dział instrukcyjno-metodyczny, zwolniono z pracy 5 osób, w tym 2 bibliotekarzy i 3 osoby obsługi.

Kwoty pieniężne przeznaczane z budżetu samorządu na funkcjonowanie biblioteki pochłaniały płace i koszty utrzymania placówki. Inne wydatki ograniczało się  do niezbędnych. W 1992 zwolniono z pracy 3 kolejnych bibliotekarzy i 1 pracownika fizycznego, 2 bibliotekarzom zmniejszono czas pracy z pełnego etatu do ¾ . Spowodowało to znaczne ograniczenie działalności Biblioteki. Jednak placówka przetrwała ten trudny okres.

 

Obecnie oficjalna nazwa placówki brzmi Biblioteka Miejska w Bytowie. Funkcje dyrektora pełni od 1997 roku mgr bibliotekoznawstwa pani Bożena Mazur.

 

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Bytów. Pełni funkcje biblioteki powiatowej dla powiatu bytowskiego. Obejmuje swym zasięgiem  biblioteki publiczne poszczególnych miast i gmin w powiecie wraz z podległymi im filiami, przejmując ich merytoryczna obsługę.

60 lat w historii biblioteki to niewiele, biorąc pod uwagę czas , lecz 60 lat działalności Biblioteki Miejskiej w Bytowie, to ogrom przemian, wieloletni trud bibliotekarzy, lata lepsze i gorsze, to wreszcie wszystko to , co złożyło się na obecny kształt pracy i wygląd Biblioteki.

Wróć Do góry
Copyright © 2010 Biblioteka Miejska w Bytowie | Created & Designed by KamilKarm
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem.