Licznik odwiedziń: 806274

Jesteśmy na Facebooku

Urząd Miasta Bytów

Starostwo Powiatowe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Fundacja Orange

Program Rozwoju Bibliotek

ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności strony internetowej Biblioteki Miejskiej w Bytowie

 

Wstęp

 

Biblioteka Miejska w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Biblioteki Miejskiej w Bytowie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-03-27

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa www.bibliotekabytow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo - część zdjęć opublikowanych w treści artykułów na stronie nie posiada opisów alternatywnych,
 • nie wszystkie linki posiadają atrybut ‘tytuł’,
 • brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
 • brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 

 • pliki pdf dostępne na stronie mogą być odczytane przez czytniki tekstu (są to pliki z rozpoznanym tekstem nie są graficzne),
 • w nagłówkach strony i na podstronach umieszczony został link do Deklaracji Dostępności.

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z narzędzia do oceny dostępności strony:

 

 • Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.bibliotekabytow.pl  spełnia wymagania w 87,38 %,
 • oraz narzędzia do sprawdzania kombinacji kolorów pierwszego planu i tła wszystkich elementów DOM (Obiektowy model dokumentu) i określania, czy zapewniają one wystarczający kontrast, gdy są oglądane przez osobę mającą deficyty kolorów (https://www.checkmycolours.com), z którego wynika, iż testy przeprowadzono na 545 elementach strony. Błędy występują: współczynnik kontrastu jasności: w 73 elementach, różnica jasności: w 73 elementach, różnica kolorów: w 74 elementach. 

 

Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Prądziński, adres poczty elektronicznej bibmbyt@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 822 74 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

 

Dostępność architektoniczna


 

Budynek główny, ul. Zamkowa 2

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Filia, ul. Zwycięstwa 1

 

Filia mieści się w pomieszczeniach piwnicznych. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Występującymi barierami są:

 • schody,
 • brak windy w budynku,
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,
 • brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Wróć Do góry
Copyright © 2010 Biblioteka Miejska w Bytowie | Created & Designed by KamilKarm
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem.