Licznik odwiedziń: 2279533

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Jesteśmy na Facebooku

Nasz Instagram

Urząd Miasta Bytów

Starostwo Powiatowe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Fundacja Orange

Program Rozwoju Bibliotek

ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

 

Biblioteka Miejska w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Biblioteki Miejskiej w Bytowie, dostępnej pod adresem www.bibliotekabytow.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-03-27 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa www.bibliotekabytow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostępność serwisu zweryfikowano w sposób zautomatyzowany narzędziem Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) z którego wynika, że strona internetowa www.bibliotekabytow.pl spełnia wymagania w 87,38 %. Powód niezgodności lub wyłączeń:

  • nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo - część zdjęć opublikowanych w treści artykułów na stronie nie posiada opisów alternatywnych,
  • nie wszystkie linki posiadają atrybut ‘tytuł’,
  • brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
  • brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością, chęci wystosowania wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej lub żądania zapewnienia dostępności strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: Jacek Prądziński, e-mail: bibmbyt@wp.pl, tel. 59 822 23 08.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek główny, ul. Zamkowa 2

 

Siedziba główna mieści się w pokrzyżackim zamku z XIV wieku. Do działów udostępniania (Oddziału dla Dzieci – I piętro, Działu dla Czytelników Dorosłych – II piętro) można wejść dwiema klatkami schodowymi (lewa i prawa). Wejście do lewej klatki schodowej poprzedzają trzy stopnie, które uniemożliwiają wejście osobom z niepełnosprawnością ruchową, ponadto klatka nie jest wyposażona w windę. Wejście osobom  z niepełnosprawnościami ruchowymi umożliwia prawa klatka schodowa. Dostęp do niej prowadzi bezpośrednio z zamkowego dziedzińca, nie ma żadnych stopni, a klatka schodowa wyposażona jest w windę. Winda zatrzymuje się trzykrotnie: poziom I – Oddział dla Dzieci, poziom II – Czytelnia Działu dla Czytelników Dorosłych, poziom III – Wypożyczalnia Działu dla Czytelników Dorosłych. Z uwagi na różnicę poziomów czytelnicy z niepełnosprawnością ruchową nie mają bezpośredniego dostępu do Wypożyczalni – alternatywnie bibliotekarz obsługuje czytelników w Czytelni, która jest dostępna architektonicznie. Na parterze budynku dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Filia, ul. Zwycięstwa 1

 

Filia mieści się w pomieszczeniach piwnicznych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Występującymi barierami są:

  • schody,
  • brak windy w budynku,
  • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
  • ograniczenia w ciągach komunikacyjnych. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej i oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

 

Deklarację sporządzono dnia: 22 września 2020

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 12 stycznia 2022

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Wróć Do góry
Copyright © 2010 Biblioteka Miejska w Bytowie | Created & Designed by KamilKarm
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem.