Licznik odwiedziń: 1456031

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Jesteśmy na Facebooku

Nasz Instagram

Urząd Miasta Bytów

Starostwo Powiatowe

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Fundacja Orange

Program Rozwoju Bibliotek

ACADEMICA – Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie

Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY

21 września 2022, 13:59

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. „Egzotyczny Świat Zwierząt”

organizowanego przez Bibliotekę Miejską w Bytowie

dzięki funduszom pozyskanym z programu Działaj Lokalnie 2022


 

Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia

     i uczestniczenia w Konkursie organizowanym przez Organizatora.

 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejska w Bytowie, dalej „Organizator”

 3. Konkurs kierowany jest do dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:


I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (4-7 lat)

II kategoria – dzieci w wieku szkolnym (8-11 lat)

 

 4. Celem Konkursu jest przybliżenie dzieciom egzotycznego świata zwierząt, pokazanie jego różnorodności, a także rozwinięcie wyobraźni i zdolności artystycznych u dzieci.

 5. Termin składania prac: 14 października 2022, do godz. 18:00. 

 6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

 7. Udział w Konkursie oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.


 

Zasady uczestnictwa


 1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).

 2. Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie w formacie A4.   

 3. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek dziecka, a także imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz telefon kontaktowy – dane piszemy drukowanymi literami bądź komputerowo).

 4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są dołączyć do pracy podpisaną przez rodzica lub opiekuna Kartę Zgłoszenia z klauzulą RODO – Załącznik nr 1 do Regulaminu

(Karta dostępna w Bibliotece)

 5. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Miejskiej w Bytowie z siedzibą przy ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów.

 6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę. Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy. 

 7. Odbiór prac będzie możliwy po zakończeniu Konkursu (po 31.10.2022)

    

 

Ogłoszenie wyników


1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się najpóźniej do końca października 2022 r.

2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.

    Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

  • spełnienie wymogów formalnych
  • zgodność pracy z tematem
  • jakość wykonania
  • oryginalność i pomysłowość
  • walory artystyczne
  • samodzielność wykonania.

3. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Biblioteki Miejskiej w Bytowie.

4. Prace laureatów mogą być udostępniane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Biblioteki Miejskiej w Bytowie. 


 

Nagrody główne

 

1. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach Konkursu (rodzice/opiekunowie) oraz zaproszone do Biblioteki Miejskiej w Bytowie na uroczyste wręczenie nagród.

2. Organizator Konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca.


 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników


1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator

3. Celem  przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora.

4. Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie, w szczególności wizerunek zwycięzcy utrwalony podczas wręczania nagrody, mogą być udostępniane mediom.

5. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu a, jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator przewiduje przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z prezentowaniem prac Konkursowych oraz promocją Organizatora.

 

 

 

Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bibliotekabytow.pl

2. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu.

3. Dodatkowe informacje – tel: 59 822 74 08

#działajlokalnie
#efektydziałajlokalnie

Wróć Do góry
Copyright © 2010 Biblioteka Miejska w Bytowie | Created & Designed by KamilKarm
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem.